Podziękowanie dla ..........

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (1 głos)
Joomla Plugin

Zgłaszający: 25 czerwca 2015r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko radnego Rady Miejskiej w Elblągu : Wojciech Rudnicki

Adres zamieszkania: ............................

 

Podziękowanie

 

 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado,

 

W dniu 20 czerwca 2015r. Stowarzyszenie Przyjaciół „Zawada” zorganizowało, już po raz drugi, na największym osiedlu w Elblągu Festyn pn.: „Bezpieczna Zawada – bezpieczni mieszkańcy”. Festyn, jak można było zobaczyć w mediach, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zawady.

W imieniu organizatorów oraz swoim chciałbym bardzo podziękować Panu Prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu za objęcie tego wydarzenia swoim patronatem.  Bardzo dziękuję też wszystkim służbom, które aktywnie włączyły się w organizację tego ważnego społecznie wydarzenia.

Szczególne podziękowania należą się:

·        Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu (Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Prewencji ),

·        Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Elblągu,

·        Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,

·        Oddziałowi Straży Granicznej w Elblągu,

·        Straży Miejskiej w Elblągu,

·        Pogotowiu Ratunkowemu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,

·        Ratownictwu Wodnemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Elblągu,

·        Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu,

·        Departamentowi Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,

·        Klasie mundurowej Straży Granicznej z ZSZ Nr 1 w Elblągu,

·        Związkowi Strzeleckiemu „STRZELEC”.

 

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi oraz wymienionym służbom i instytucjom za pomoc i wsparcie .