Korzyści rozwojowe związane z wyborem tożsamości NEGATYWNEJ

1 1 1 1 1 średnia ocena 4.73 (oddanych głosów 59)
Joomla Plugin

Tożsamość negatywna pełnić może doniosłą dla rozwoju DORASTAJĄCYCH OSÓB  funkcję, o ile nie stanowi rozwiązania trwałego i jest przejściowym etapem na drodze ku dojrzałej tożsamości psychospołecznej. Oto najważniejsze korzyści wiążące się z tego typu wyborem:

 

  • Przezwyciężenie rozproszenia: pozwala odzyskać poczucie spójności, co sprzyja większej aktywności w działaniu;  dużo bardziej komfortowym stanem jest poczucie bycia złym i społecznie napiętnowanym, czy wręcz odrzuconym przez ogół społeczności, niż całkowita dezorientacja co do tego, kim się jest czy poczucie bycia kimś miernym;
  • Zyskiwanie autonomii względem rodziców czy szkoły, co gwarantuje większą niezależność w podejmowaniu decyzji; 
  • Kształtowanie się gotowości do obdarzania akceptacją i kontaktowania się z osobami odmiennymi, również z tymi uważanymi powszechnie za „złe”
  • Zyskiwanie dojrzałego stosunku do norm obyczajowych i prawnych dzięki możliwości odniesieniu się do nich z pewną dozą dystansu;
  • Powstawanie tendencji do mniej emocjonalnego a bardziej realistycznego ustosunkowywania się wobec tego, co powszechnie uznawane jest za złe: zamiast reagować lękiem czy gniewem można np. starać się rozumieć przyczyny zła.