Mój Elbląg

1 1 1 1 1 średnia ocena 4.68 (oddanych głosów 100)
Joomla Plugin

Jestem bardzo zżyty z moim miastem. Spędziłem tu dzieciństwo, założyłem rodzinę; w Elblągu planuję się zestarzeć. Jest wielką przyjemnością działać na rzecz tego miasta, przyczyniać się, choć w małym stopniu, do jego rozwoju. Musimy zrobić wszystko, by podźwignąć miasto z obecnego marazmu; trzeba połączyć siły, by Elbląg wrócił na drogę rozwoju. Musimy stworzyć warunki młodym, by zahamować ich emigrację z powodu braku perspektyw w rodzinnym mieście. Elbląg jest naszym wspólnym dobrem, naszą małą ojczyzną i wszyscy powinniśmy współuczestniczyć w codziennym życiu miasta a szczególnie w jego rozwoju.

Jestem elblążaninem. Tu się urodziłem, uczęszczałem do szkoły podstawowej i średniej. Po ukończeniu studiów wróciłem do mojego miasta, bo ciężko mi było sobie wyobrazić, że mógłbym mieszkać gdzie indziej.

Jako piłkarz ręczny z dumą reprezentowałem Elbląg w barwach klubu TRUSO i Olimpii w kraju i poza jego granicami, gdzie z tym ostatnim wywalczyłem awans do II ligi. Odbywając zasadniczą służbę wojskową miałem także okazję promować nasze miasto na wielu arenach sportowych. Z reprezentacją Pomorskiego Okręgu Wojskowego zdobyłem złoty medal na Spartakiadzie Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Pracuję w Elblągu i dla Elbląga. Dobrze znam potrzeby mieszkańców naszego miasta. Jako psycholog, doradca zawodowy, terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 pomagam dzieciom i ich rodzinom prowadząc, między innymi, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. Mam też duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie pracując jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblagu.

Od wielu lat związany jestem z elbląską oświatą. Pracując w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu tworzyłem lub współtworzyłem projekty, z których do dnia dzisiejszego korzystają elbląskie szkoły podstawowe i gimnazjalne („Poznaję i zmieniam siebie”, „Soboty zaufania”, „Stop przemocy”).

Reprezentuję środowisko oświatowe szkoląc nauczycieli i studentów w mieście i poza nim. Jestem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W 1998 roku promowałem miasto organizując ogólnopolski zjazd Stowarzyszenia w Elblągu.

W 2005r. za działalność oświatowo-wychowawczą Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski odznaczył mnie Brązowym Krzyżem Zasługi.

Moja działalność społeczna determinowana jest chęcią pomocy innym. W naszym mieście jest wielu ludzi wykluczonych, zagubionych, którym należy pomóc. Z myślą o nich otwieram punkt konsultacyjny, w którym będę świadczył bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną jak również z zakresu poradnictwa zawodowego.