Zawody przyszłości

1 1 1 1 1 średnia ocena 4.82 (oddanych głosów 66)
Joomla Plugin

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Wpływ na to mają szybki rozwój nowych technologii, związane z koniunkturą zmiany popytu na pracę oraz procesy demograficzne oraz tendencje społeczno-gospodarcze Polski, Europy i świata.

Jakie zatem zawody nazwać możemy zawodami przyszłości? Jakie obszary i dziedziny gospodarki rysują przed pracownikami najlepsze perspektywy zawodowe? Wymienić tu niewątpliwie należy:

  • zawody związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi: są to najbardziej dynamicznie ewoluujące dziedziny, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większości przedsiębiorstw; w obszarze tym powstaje obecnie najwięcej miejsc pracy, kształtują się nowe zawody i specjalności.
  • nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, biotechnologia: rozwój tych dziedzin jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej; coraz bardziej powszechne wykorzystanie wiedzy z zakresu inżynierii ochrony środowiska oraz biotechnologii przyczyni się do tworzenia wielu nowych miejsc pracy a wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekologii otworzy nowe możliwości zawodowe.
  • zawody związane z medycyną i ochroną zdrowia: starzenie się społeczeństwa, przeciętne dłuższe trwanie życia, postęp cywilizacyjny i choroby z nim związane to wyznacznik rosnącego zapotrzebowania na tego typu zawody; wykorzystanie nowych technologii i rozwój badań naukowych sprawią że coraz większą popularność zyskiwać będą profesje z zakresu inżynierii biomedycznej.
  • transport i logistyka: rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe dla ludności; globalny rynek oraz stale zmieniające się wymagania i potrzeby klientów wzmagają potrzebę nowych, możliwie najtańszych rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.
  • turystyka, rozrywka i rekreacja: wraz z rozwojem środków masowego przekazu, technik telewizyjnych nowej generacji i Internetu tego rodzaju usługi zyskiwać będą większą rzeszę odbiorców; światowe trendy mówią, że w przyszłości gospodarki krajów w zdecydowanej większości opierać będą się na sektorze usług.
  • edukacja: związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno – komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu.
  • zawody branży finansowej: wiąże się to bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych.

Przykładowe zawody przyszłości:

fryzjer - kosmetyczka - stylista - florysta - projektant wnętrz - ochrona środowiska - menedżer kultury - specjalista agroturystyki - hotelarz - budowlaniec - projektant, informatyk, administrator sieci - księgowa - logistyk - analityk pracy - energetyk - opiekun osób srtarszych