Zawody przyszłości

1 1 1 1 1 średnia ocena 4.82 (oddanych głosów 66)

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Wpływ na to mają szybki rozwój nowych technologii, związane z koniunkturą zmiany popytu na pracę oraz procesy demograficzne oraz tendencje społeczno-gospodarcze Polski, Europy i świata.

Jakie zatem zawody nazwać możemy zawodami przyszłości? Jakie obszary i dziedziny gospodarki rysują przed pracownikami najlepsze perspektywy zawodowe? Wymienić tu niewątpliwie należy:

Czytaj więcej...

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

1 1 1 1 1 średnia ocena 4.77 (oddanych głosów 65)

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zmieniają się założenia poradnictwa zawodowego w polskim szkolnictwie. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna mają stać się miejscem, w którym młodzież uzyska pomoc w dokonywaniu trudnych wyborów, co do drogi dalszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu oraz miejscem zapewniającym dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...