Moje doświadczenie zawodowe

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (1 głos)
Joomla Plugin

WYKSZTAŁCENIE:

* Brief Solution Focused Therapy (BSFT) – terapeuta -  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) – ukończony I stopień , II stopień – CTSR w Warszawie

 

* Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii – PWSZ w Elblągu – socjoterapeuta

* Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – mgr  psychologii

* Studia Podyplomowe w zakresie Fundusze Unii Europejskiej -  Uniwersytet Łódzki,  Wydział Prawa Europejskiego

* Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

* Studia Podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Łódzki

* Studium Orientacji i Poradnictwa Zawodowego WODN Łódź

* Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku - mgr wychowania fizycznego

DODATKOWE  KWALIFIKACJE:

* egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa – uprawnienia do zasiadania w Spółkach Skarbu Państwa

* egzamin państwowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie doradztwa zawodowego

* egzamin państwowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie psychologii

 

  • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
  • Członek Stowarzyszenia żołnierzy i sympatyków 16 Pancernej Dywizji Zmechanizowanej
  • Radny Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 (wybrany w przedterminowych wyborach w 2013r.)

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

* Działalność gospodarcza (szkolenie praktykantów z Zespołu Szkół Handlowych w Elblągu).

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu, Stanowisko: dyrektor poradni (XI 2002-VIII 2012), psycholog, doradca zawodowy, terapeuta

* Szkoła Podstawowa w Nowakowie k/Elbląga.   Stanowisko: pedagog szkolny, nauczyciel wychowania fizycznego.

* MOPS - Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Stanowisko: doradca zawodowy członek zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

* Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Elblągu. Stanowisko: redaktor działu Poradnictwa Zawodowego w dwumiesięczniku „Doskonalenie Otwarte” wyd. przez WOM  w Elblągu.

* Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Stanowisko: inspektor ds. szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnych, gimnazjów, placówek niepublicznych, organizacji pozarządowych.

* Członek rady nadzorczej spółki komunalnej PDiM w Elblągu.

* Wykładowca na Studiach Podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

* Psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marzęcinie.

* Wojewódzki Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Stanowisko: psycholog i doradca zawodowy członek zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

* Psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tacy sami” w Elblągu. 

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej 

* Realizator i koordynator projektów UE w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii na szczeblu wojewódzkim i powiatowym:

* Realizator jako doradca zawodowy programu „Aktywne metody poszukiwania pracy” - projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  we współpracy z CENTRUM PROMOCJI KADR przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu.

* Koordynator  zespołu  badawczego na szczeblu województwa         warmińsko-mazurskiego projektu „Dziecko u progu dojrzałości szkolnej” współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu  Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz  Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Akademią Świętokrzyską w Kielcach.

* Realizator jako doradca zawodowy programu „Nowoczesny sprzedawca” -  projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE  realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  we współpracy z firmą O.K. Oprogramowanie Komputerów z Wejherowa.

* Koordynator i realizator programu terapeutyczno – edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych” (DWF_2_1.5_305) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

* Realizator jako doradca zawodowy programu dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych „Akademia Dorosłości” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

* Realizator jako psycholog i socjoterapeuta programu dla dzieci z obszarów wiejskich „Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy ze Szkołą Podstawową z grupami integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej. 

* Realizator jako doradca zawodowy programu "Od wykluczenia do usamodzielnienia" dla grupy samopomocowej „Integracja, świadomość, samopomoc” w ramach programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w Elblągu. 

* Realizator jako psycholog i socjoterapeuta programu dla dzieci z obszarów wiejskich „ Integracja i edukacja - droga ku Europie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy ze Szkołą Podstawową z grupami integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej. 

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA  PUBLICYSTYCZNA:

Ukazały się następujące publikacje mojego autorstwa:

1. W przeddzień życiowych decyzji (listopad-grudzień 1996r.),

2. Poziom wykształcenia a bezrobocie (styczeń-luty 1997r.),

3. Dajmy im szansę wyboru (marzec-kwiecień 1997r.),

4. Spotkanie pedagoga-doradcy zawodu z młodzieżą klas VIII , część I (marzec-kwiecień 1997r.),

5. Gorący czas (maj-czerwiec 1997r.),

6. Spotkanie pedagoga - doradcy zawodu z młodzieżą klas VIII, część II (maj-czerwiec 1997r.),

7. Zanim podejmiesz decyzję, zeszyt zawierający scenariusz warsztatów zawodoznawczych dla uczniów klas VIII do realizacji przez pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (wrzesień-październik 1997r.),

8. Rola rodziny jako pierwszych nieprofesjonalnych doradców zawodowych (wrzesień-październik 1997r.),

9. Analiza projektu MEN - podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących pod kątem orientacji i poradnictwa zawodowego w szkole podstawowej (listopad-grudzień 1997r.), 

10. Nauczyciele przedmiotowi jako zespół opiniodawczy, kierujący ucznia szkół podstawowych do odpowiedniego kierunku kształcenia ponadpodstawowego (styczeń-luty 1998r.),

11. Tolerancja i zrozumienie (marzec-kwiecień1998r.),

12. Struktura doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej (maj-czerwiec 1998r.),

13.  Nowy system edukacji a przygotowanie ucznia do wejścia na rynek pracy     (styczeń-luty 1999r.).

14. Współdziałanie szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. (2000r.).

15. Nauczyciel jako doradca w nowej zreformowanej szkole (2001r.).

16. Szczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (2003r.).

17. „Pedagog szkolny jako doradca zawodowy” – propozycja wprowadzenia modelu kształcenia na etapie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapewniającej szeroki dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego (2010r.).– wydawnictwo RAABE

18. Zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa zawodowego w klasach II-III gimnazjum (2010r.) – wydawnictwo RAABE

19. Doradztwo i poradnictwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgiomnazjalnej w obowiązujących aktach prawnych (2011) – wydawnictwo Dyrektor Szkoły

20. Prawne i organizacyjne możliwości pozyskiwania dokumentacji z placówek oświatowych do celów orzeczniczych (2011) – wydawnictwo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE: Brązowy Krzyż Zasługi – 2005r. za działalność oświatowo-wychowawczą.

JĘZYKI OBCE: język niemiecki - podstawowy, język rosyjski - dobry

UMIEJĘTNOŚCI: – obsługa komputera (Word, Excel, PowerPoint, Prawo Jazdy kat. B)

ZAINTERSEOWANIA: sport, ogrodnictwo, majsterkowanie, muzyka poważna, starocie, literatura fachowa