W dowód pamięci po prof. Mieczysławie Pleśniaku

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (oddanych głosów 6)
Joomla Plugin

Wojciech Rudnicki                                                                 Elbląg, 2016-03-17

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Elblągu

 

 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado ,

 

WNIOSEK

Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu

 

Na podstawie par. 3 Zarządzenia Nr 180/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia          13 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. nadawania nazw w Elblągu składam w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Elblągu wniosek o nadanie hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego przy ul. Kościuszki 77a imienia Mieczysława Pleśniaka.

UZASADNIENIE

Mieczysław Pleśniak ur. 26 lutego 1931 r. w miejscowości Łabowa koło Nowego Sącza, zm. 5 grudnia 2012 r. w Elblągu. Prekursor piłki ręcznej w naszym mięście. Współzałożyciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso Elbląg.

Po studiach w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie, w roku 1954 z nakazem pracy został skierowany do Technikum Budowy Maszyn w Elblągu, szkoły pod bezpośrednią opieką Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Dyrektorem TBM był wówczas Aleksander Kociołkowski, który zgromadził wokół siebie kompetentne i szacowne grono pedagogiczne. W takim środowisku nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczął bardzo efektywną pracę. Od pierwszych dni obok wypełniania obowiązków zawodowych angażował się społecznie w szkolenie piłkarzy ręcznych w elbląskich klubach sportowych „Turbina” i MKS „Zryw”, które zasilał najbardziej uzdolnionymi w tej dyscyplinie sportu wychowankami.

Był współzałożycielem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Truso”, gdzie przez 55 lat wprowadził w tajniki piłki ręcznej kilka pokoleń zawodników. Wygrywali oni turnieje rangi mistrzostw Polski, dominowali na turniejach różnorodnej rangi w kraju i zagranicą.

Wychowankowie Mieczysława Pleśniaka reprezentowali Polskę, a nazwiska Władysława Popielarskiego (Igrzyska Olimpijskie w Monachium 1972), Marka Panasa (Igrzyska Olimpijskie w Moskwie 1980) czy Zbigniewa Plechocia - kilkakrotnego uczestnika mistrzostw świata, na stałe zapisały się w historii polskiej piłki ręcznej.

Trenerski dorobek doceniły władze centralne powierzając mu w latach 1964 – 1974 społeczną funkcję trenera kadry Polski juniorów. Był wielokrotnym przewodniczącym Komisji Młodzieżowej w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, członkiem Rady Trenerów przy Zarządzie Głównym Szkolnego Związku Sportowego, a w Elbląskim Szkolnym Związku Sportowym odpowiedzialnym za sport młodzieżowy. Członkowie ESZS, z chwilą gdy kończył społeczną pracę przyznali mu tytuł Honorowego Przewodniczącego.

Oprócz perfekcyjnego warsztatu trenerskiego ogromną uwagę zwracał na wychowanie młodych sportowców, poświęcając im wiele czasu poza boiskiem. Zaangażował się również w pracę powstałego w Elblągu klubu "Nestora", skupiającego zasłużonych trenerów, działaczy i zawodników.

To z Jego inspiracji,  w Polsce pracuje wielu cenionych trenerów piłki ręcznej z elbląskim rodowodem. Te wszystkie zadania realizował z olbrzymim zaangażowaniem, na różne sposoby, zawsze mając na pierwszym miejscu sprawy dobrego wychowania młodych pokoleń elblążan.

Był wielokrotnie honorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Diamentową Odznaką ZPRwP, 100-lecia Sportu Polskiego, licznymi medalami i odznaczeniami.

Rada Miejska przyznała Mieczysławowi Pleśniakowi Honorowe Wyróżnienie „BENE MERENTIBUS” za zasługi dla Elbląga.

W październiku br. Technikum Mechaniczne w Elblągu obchodzi swoje 70-lecie. Nadanie hali sportowej MOS przy ul. Kościuszki 77a imienia Mieczysława Pleśniaka wieloletniego nauczyciela, wychowawcy tej szkoły byłoby z pewnością szczególnym elementem obchodów tej uroczystości.