Interpelacja do Prezydenta w sprawie sprawności hydrantów

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (oddanych głosów 2)
Joomla Plugin

Zgłaszający:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko radnego Rady Miejskiej w Elblągu : Wojciech Rudnicki

Adres zamieszkania: ul. .........................., 82-300 Elbląg

 

INTERPELACJA

Treść interpelacji zgłoszonej miedzy sesjami Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 10 lipca 2015r.

 

Panie Prezydencie,

 

zwracam się do Pana z prośbą o niezwłoczne zlecenie podległym służbom sprawdzenia okresowych przeglądów technicznych hydrantów w naszym mieście.

Jak pokazała tragedia z ostatnich dni – pożar przy ul. Powstańców Warszawskich - istnieje realne zagrożenie, że sprzęt, który powinien pomagać służbom ratowniczym nie jest w pełni sprawny. Kontrola hydrantów pokaże, w jakim stanie są ww. urządzenia w Elblągu i zapobiegnie w przyszłości problemom w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

 

                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                               Wojciech Rudnicki (SLD)