Trzy lata minęły - podsumowanie mojej .......................

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (oddanych głosów 9)
Joomla Plugin

Moje dokonania:

 

 

 1. Mam stały kontakt z mieszkańcami, pełnię dyżury w wyznaczone dni w Urzędzie Miejskim.

 2. Biorę udział jako członek lub sympatyk w działaniach organizacji pozarządowych, stowarzyszeniach i związkach zawodowych.

 3. Uruchomiłem w 2015 roku na terenie NZOZ „Zawada” przy ul. Wiejskiej swój punkt konsultacyjny w którym spotykam się z mieszkańcami miasta oraz udzielam dla chętnych bezpłatnych porad psychologicznych. Podobne spotkania i konsultacje udzielane są na terenie siedziby SLD w Elblągu (przy ul. Robotniczej, obecnie przy ul. Mącznej).

 4. Brałem aktywny udział w rozmowach z Prezydentem Miasta dotyczących pozyskania przez Muzeum Elbląskie dofinansowania z budżetu miasta jako wkładu własnego do remontu Gimnazjum współfinansowanego ze środków UE.

 5. Zainicjowałem (i kontynuuję) na Sesji Rady Miejskiej w Elblągu kampanię #NIE DLA HEJTU - w sferze społecznej jak również politycznej w naszym mieście.

 6. Złożyłem wniosek o nadanie hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego przy ul. Kościuszki 77a imienia Mieczysława Pleśniaka – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta na zamontowanie tablicy upamiętniającej tego wybitnego trenera i pedagoga.

 7. Złożyłem wniosek o nadanie jednej z elbląskich ulic imienia Ireny Sendler – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta i komisji ds. nazewnictwa – jedna z elbląskich szkół będzie nosić imię Ireny Sendler.

 8. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie w elbląskich szkołach akcji „Konstytucja w każdej szkole” - pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta.

 9. Złożyłem wniosek o zaplanowanie w budżecie miasta na 2018 r. środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie związane z zapobieganiem homofobii i innym formom dyskryminacji w szkole – pozytywna odpowiedź Prezydenta Miasta.

 10. Poruszyłem na Sesjach Rady Miejskiej w formie interpelacji, wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta następujące tematy:

 • zwiększenia intensywności i skuteczności walki z dopalaczami w naszym mieście - byłem inicjatorem kampanii społecznej w Elblągu – „Jabłka zamiast dopalaczy”,

 • opracowania i wdrożenia w naszym mieście szczegółowych zasad wyznaczania miejsc, zgodnie z którymi podmiot zarządzający daną nieruchomością będzie mógł ograniczyć dostęp do niej poprzez założenie automatycznych czy mechanicznych szlabanów,

 • zainstalowania monitoringu na elbląskich nekropoliach,

 • poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wspólnoty przy ul. Wiejskiej 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 – poprzez zainstalowanie dodatkowego oświetlenia,

 • przygotowania długofalowych rozwiązań dotyczących problemu psich odchodów w naszym mieście, który miałby nie tylko wymiar estetyczny ale również zdrowotny,

 • okresowych przeglądów technicznych hydrantów w naszym mieście,

 • opracowania rejestru osób starszych i samotnych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swojej rodziny czy też sąsiadów a takiej stałej lub czasowej pomocy potrzebują oraz poczynienia wszelkich starań, które doprowadzą do stałego monitoringu tych tak bardzo potrzebujących wsparcia mieszkańców Elbląga,

 • dokonania korekty zapotrzebowania na dofinansowanie elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 r. do wysokości obowiązującego algorytmu,

 • przeprowadzenia badań czy sztuczna nawierzchnia na wszystkich elbląskich Orlikach została wykonana z bezpiecznych granulatów,

 • zamontowania ławeczek koło Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej oraz ławeczek dla matek karmiących w wyznaczonych przez elblążanki miejscach,

 • budowy funkcjonalnego i bezpiecznego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu.

 • termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie,

 • kontroli wpływów środków finansowych z reklam na powierzchniach budynków należących do zasobów miejskich,

 • czystości w naszym mieście.

 1. Dzięki między innym moim staraniom również:

 • powstał w Elblągu i jest kontynuowany Program „Asystent osób niepełnosprawnych”

 • zamontowano oświetlenie w tzw. „podkowie handlowej” przy ul. Nowowiejskiej.

 • powstał w naszym mieście Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej pod patronatem ZPRP.

 • nie zlikwidowano podjazdu dla wózka inwalidzkiego na klatce schodowej w jednym z bloków na Zawadzie.

12. Brałem i biorę czynny udział w różnego rodzaju eventach, spotkaniach i debatach z udziałem elbląskiej młodzieży m. innym:

 • Nie dla Hejtu, przeciw mowie nienawiści” – w ramach projektu Fundacji Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy "Polis" pt. "Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści" Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

 • Zostać w Elblągu czy wyjechać po studiach” - w ramach projektu „Elbląg okiem młodych” - uczestniczyłem w kilku spotkaniach.

13. Brałem i biorę aktywny udział w różnego rodzaju inicjatywach społecznych np.: prokobiecym Czarnym marszu, akcji One BillionRising (przeciw przemocy wobec kobiet), zbiórce pieniędzy dla potrzebujących niepełnosprawnych dzieci, aukcjach na rzecz WOŚP itp.

14. Pomagam i będę pomagać tym co tej pomocy potrzebują - te osoby którym pomogłem o tym wiedzą i tyle :)

 

 

Po mimo wielu rozmów i prób nie udało mi się utworzyć Centrum Rehabilitacji na Zawadzie. Jest natomiast szansa aby w 2018 roku powstało więcej miejsc parkingowych, między innymi przy ul. Matejki. 

 

Wojciech Rudnicki - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (klub SLD)