Interpelacje - Sesja RM 19.10.2017

1 1 1 1 1 średnia ocena 5.00 (1 głos)
Joomla Plugin

Wojciech Rudnicki                                                                                    Elbląg 2017-10-19

Wiceprzewodniczący

 

Rady Miejskiej

w Elblągu

 

Szanowny Pan

Witold Wróblewski

Prezydent Miasta

Elbląg

 

 

Interpelacja:

w sprawie:  rozpoczęcia w naszym mieście akcji „Konstytucja w każdej szkole”

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydenci, Wysoka Rado !

17 października 2017r. minęło równo 20 lat, kiedy weszła w życie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., jest to dobra okazja aby ten fakt został należycie i godnie upamiętniony w naszym mieście.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o rozpoczęcie w elbląskich szkołach akcji „Konstytucja w każdej szkole”. To przedsięwzięcie polegać miałoby na powieszeniu przy wejściu do każdej szkoły preambuły do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to ustawa zasadnicza z której możemy być dumni, która sprawdziła się w trudnych dla naszego kraju okolicznościach. Dała nam solidne podstawy pozwalające wstąpić do Unii Europejskiej. To również fundament naszej demokracji i wszyscy powinni jej przestrzegać. Warto aby poprzez taką inicjatywę zainteresować młodych elblążan i zacząć pracę u podstaw.

Nadmieniam, że taka akcja rozpoczęła się już w innych miastach w Polsce m.in.: Słupsku i Łodzi i mam wielką nadzieję, że i w naszym mieście się przyjmie.

 

Z góry serdecznie dziękuję za podjęcie działań w tej kwestii. 

Wojciech Rudnicki - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

Wojciech Rudnicki                                                                                                   Elbląg 2017-10-19

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

w Elblągu

Szanowny Pan

Witold Wróblewski

Prezydent Miasta

Elbląg

 

Dotyczy:

Wniosek o zaplanowanie w budżecie miasta na 2018 r. środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenie związane z zapobieganiem homofobii i innym formom dyskryminacji w szkole.

 

Szanowny panie Prezydencie,

 

w imieniu grupy nauczycieli zwracam się z prośbą o zaplanowanie w budżecie na 2018 r. środków finansowych na doskonalenie zawodowe elbląskich nauczycieli, które dotyczyłoby zapobiegania wszelakim formom dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem zachowań homofobicznych w szkołach.

Z badań wynika, iż w ostatnim czasie coraz większa liczba uczniów i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych decyduje się na ujawnienie swojej homo- lub biseksualnej orientacji. Niestety, wiąże się to często z brakiem zrozumienia i prowadzi do ich prześladowania. Jednocześnie kadra nauczycielska często nie potrafi rozpoznać przyczyn takiej przemocy oraz odpowiednio zareagować. W konsekwencji wiele osób homo- i biseksualnych doświadcza nieustannie prześladowania, wpada w depresję, decyduje się na zmianę szkoły, pozostaje w konflikcie z rodziną, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, a nawet podejmuje próby samobójcze (jak to miało ostatnio miejsce w przypadku 14 letniego Kacpra z Gorczyna).

Zorganizowanie dla elbląskich nauczycieli cyklu szkoleń o tej tematyce może przyczynić się do przeciwdziałania tym zjawiskom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i uczennicom, bez względu na ich orientację seksualną. 

Szkoła wolna od homofobii i innych form dyskryminacji to szkoła przyjazna i bezpieczna dla wszystkich uczniów. Młodzież lepiej się w niej czuje i rzadziej opuszcza zajęcia, a nauczycielom pracuje się bardziej komfortowo.                        

 

                                           Wojciech Rudnicki

                                          Sojusz Lewicy Demokratycznej