Kilka słów o aborcji w Polsce

Tyle się teraz mów o aborcji w Polsce, głownie przez polityków i politykopodobnych.

W dowód pamięci po prof. Mieczysławie Pleśniaku

Wojciech Rudnicki                                                                 Elbląg, 2016-03-17

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Elblągu

 

 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado ,

 

WNIOSEK

Komisja ds. nadawania nazw w Elblągu

Ciemno jak w d...e. Czy jakoś tak.

Zgłaszający:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko radnego Rady Miejskiej w Elblągu : Wojciech Rudnicki

Adres zamieszkania: ul. ......................, 82-300 Elbląg

 

INTERPELACJA

Treść interpelacji zgłoszonej na sesji rady Miejskiej w Elblągu w dniu 18 lutego 2016r.

 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado ,

Na prośbę mieszkańców oraz właścicieli punktów handlowych